Hele projektet om kystsikringen er et vildt kompliceret "sagskompleks" med masser af forvirrende afgørelser, bilag, rapporter, regler og mellemregninger.
Det hele kan vistnok findes på Roskilde kommunes hjemmeside. Med besvær. Lidt af det centrale har vi linket til fra siden "DN Roskildes ansvar......"
Og her ligger den foreløbige retlige klage og den endelige klage, assisteret af DNs sekretariat.
De tæller som én samlet klage, og det er ret sikkert at der er misforståelser og fejltagelser, ihvertfald i den foreløbige. Men hovedpointen står fast.